PRIČA O prvoj zvezdi
    Prva zvezda koja je zasijala u svemiru posle Velikog praska je verovatno bila 100 puta veća od našeg Sunca i nastala je kolapsom prvobitnog oblaka vodonika i helijuma. Do ovakvog zaključka došla su tri astrofizičara na  osnovu kompjuterske simulacije superračunara Univerziteta u ilinoisu kojom su analizirali Formiranje prvih zvezda posle Velikog praska -. Homogene EKSPLOZIJE materije prije 12 milijardi godina u KOJOJ je, verovatno nastao svemir
    naučnici su utvrdili da je raščišćavanje počelo relativno brzo posle praska. Iz jednolične mešavine subatomskih čestica i zračenja U ranom svemiru Počeli su da se formiraju oblaci gasova i Nevidljiva crna materija, Čije se Prisustvo prepoznaje samo po gravitacionom uticaju na svemirska tela.
    Naučnici objašnjavaju da su ti oblaci gasova u određenom trenutku dostigli kritičnu masu i urušili se Sami u sebe. Takav gravitacioni kolaps rezultovao je nastajanjem velikih bleštavih zvezda kakvih danas više nema. Jedan su bile Ogromne, mase 30-300 puta veće od mase Sunca. Međutim, te Zvezde su već davno eksplodirale kao supernove, tako da danas više ne Postoje.
    Naučnici tvrde da je prva zvezda nastala već Nekoliko stotina miliona godina posle Velikog praska. Prilikom termonuklearnih reakcija u jezgrima tih zvezda Postepeno su nastajali drugi elementi tezi od vodonika i helijuma. Naučnici veruju da su bile potrebne generacije zvezda kako bi nastalo Obilje elemenata koji se danas mogu naći u svemiru.

Webmaster Hasko 2011-2016 / Info: hasko-ba@hotmail.com