★ HASKO RADIO  Dj Hasko ★ Program u zivo svakoga dana od 21 - 23 sata 

>>>> Face to Face i Centralni dnevnik sa Senadom Hadžifejzovićem - 15. 4. 2016. <<<

SAMOSANIRANJE RANA
   Bez zaštite koju pružaju prirodni odbrambeni mehanizmi tela mi bismo iskrvarili na smrt čaki od najmanjih posekotina. U normalnim okolnostima, krv se zgrušava da zatvori ranu u roku od otprilike dva časa nakon povrede.
  Prvu liniju odbrane predstavljaju krvne pločice, male ćelije u krvi koje se međusobno zgrudvaju da načine privremeni čep na mestu povrede. Sem toga, one izlučuju u području rane jednu hemikaliju zvanu serotonin, koja sužava oštećene krvne sudove, smanjujući tako dotok krvi. Najzad, zidovi oštećenih krvnih sudova ispuštaju drugu hemikaliju zvanu tromboplastin. Tromboplastin omogućava strukovima proteina zvanog fibrin da formiraju lepljivu mrežu koja hvata crvena krvna zrnca, stvarajući tako trajniji ugrušak koji se stvrdnjava u zaštitnu krastu.

 

 MOZAK PREPOZNAJE UJMETNIKA
   Zapisi moždanih aktivnosti mogu da prepoznaju da li neko gleda nadrealističkipejsaž Salvadora Dalija ili kubistički crtež Pabla Pikasa. Načnici sa ATR kompjuterske neuronaučne laboratorije iz Kjota u Japanu pratili su pomoću skenera moždane aktivnosti 12 studenata dok su posmatrali umetnička dela. Program je otkrio da se mozak ponaša drugačije pred platnima različitih umetnika i u velikom procentu je odgonetnuo o kojem umetniku je reč. Dao je tačan odgovor kod 83 odsto studenata umetnosti i 62 odsto kod ostalih ispitanika. Naučnici smatraju da se ovo može koristiti za klasifikaciju umetničkih dela.
LEK PROTIV ŠTUCANJA Osobe koje uzimaju suviše alkohola, često to ispaštaju na veoma neprijatan način - dobijaju nezaustavljivo štucanje. Jedan pedijatar sa Džon Hopkinsovog univerziteta u SAD smatra da je našao rešenje za tu neprijatnost: treba brzo pojesti krišku limuna (koru i sredinu), namočenu u gorko piće od angosture. On je počeo da izučava ovaj postupak po savetu svog prijatelja, inače vlasnika jednog bara. Primenjujući metod na onima na koje uobičajeno lečenje (jedenje kristalnog šećera) nije imalo uticaja, on je postigao najmanje dvočasovni prekid kod 14 od 16 pacijenata ili kod 88% ispitivanih. Neke osobe imale su potrebu za dvostrukom dozom. INDIJSKO RAČUNANJE VREMENA Poput hrišćana, muslimana i budista, i Indijsci imaju određenu tačku od koje počinju da računaju vreme. Nasuprot tim trima velikim religijama, početak vremena se međutim, ne vezuje za neku istorijsku ličnost, kao što su bili Isus Hrist, Muhamed ili Buda. Hinduistički pojam vremena tesno je vezan sa metafizičkim i kosmološkim razmatranjima. Po njima, postoje četiri svetska doba, od kojih je svako lošije od prethodnog. Mi živimo u četvrtom dobu, najgorem, koje je počelo 18. februara 3102. pre nove ere. Po bramanskom poimanju , sva četiri doba ukupno traju 4.320.000 godina. Indijski nagon ka brojčanim spekulacijama ni time se, međutim, ne zadovoljava. Hiljadu ovakvih ciklusa predstavlja takozvanu kalpu, jedan jedini dan u životu stvoritelja Brame. Svaki Bramin dan počinje stvaranjem, a završava se propadanjem. Ma koliko nam jedan Bramin dan izgledao dug, i i stvoritelju su postavljene vremenske granice. Njegov život traje sto Braminih godine, posle čega nastaje isto toliko dugo pomračenje. Tada, posle 315.360.000.000.000 godina, ovaj kružni tok započinje ponovo.

Copy the BEST Traders and Make Money : http://ow.ly/KNICZ
Dobrodosli na Hasko Webstranicu.Sve Informacije na E-mail: hasko-ba@hotmail.com

Webmaster Hasko 2011-2016/Info: hasko-ba@hotmail.com